Vad innebär “kanvas”?

Mina damer och herrar,

En tämligen viktig sak att känna till när man ska beställa en kavaj är huruvida man önskar ha en full kanvas, halv kanvas eller helt okonstruerad kavaj. 

I denna artikel, som publiceras inom kort, kommer jag kortfattad, men kärnfullt att beröra det ämnet.

Stay tuned!

Eder,

Arbiter Elegantiarium